Chính sách bảo hành, đổi trả

Bảo hành nhân công vật tư lắp đặt 12 tháng từ ngày bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Bảo hành thiết bị máy móc theo quy định của hãng sản xuất.